வால்வை சரிபார்க்கவும்

 • Check Valve X9501

  வால்வு X9501 ஐ சரிபார்க்கவும்

  செக் வால்வு என்பது வால்வை குறிக்கிறது, அதன் தொடக்க மற்றும் மூடும் பாகங்கள் வட்ட வட்டுகள் மற்றும் ஊடகத்தின் பின்புற ஓட்டத்தை தடுக்க செயல்களை உருவாக்க அதன் சொந்த எடை மற்றும் நடுத்தர அழுத்தத்தை நம்பியுள்ளன.
  அளவு : 1 ″; 1-1/2 ″; 2 ″;
  குறியீடு: X9501
  விளக்கம்: வால்வைச் சரிபார்க்கவும்