பட்டாம்பூச்சி வால்வு

  • Butterfly valve

    பட்டாம்பூச்சி வால்வு

    பிளாஸ்டிக் பட்டாம்பூச்சி வால்வு குறைந்த எடை, வலுவான அரிப்பு எதிர்ப்பு, தூய நீர் மற்றும் மூல குடிநீர் குழாய் அமைப்பு, வடிகால் மற்றும் கழிவுநீர் குழாய் அமைப்பு, உப்பு நீர் மற்றும் கடல் நீர் குழாய் அமைப்பு, அமிலம் மற்றும் காரம் மற்றும் இரசாயன தீர்வு அமைப்பு மற்றும் பிற தொழில்கள் போன்ற பல துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது , தரம் பெரும்பாலான பயனர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

    அளவு: 2 ″, 2-1; 2 ″, 3 ″, 4 ″, 6 ″;